Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Stránku plugsneakrs vlastní spoločnosť Plug Sneakrs di Carmine Imbriani, vlastník spracovania vašich osobných údajov.

Prijali sme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré určujú spracovanie informácií zhromaždených spoločnosťou plugsneakrs, ako aj dôvody zhromažďovania určitých osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Preto by ste si pred použitím stránky plugsneakrs mali prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame a zaručujeme ich dôvernosť a bezpečnosť.

Zhromaždené osobné údaje:

Keď navštívite plugsneakrs, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásme a súboroch cookie nainštalovaných vo vašom zariadení. Okrem toho, keď sa pohybujete na stránke, zhromažďujeme informácie o webových stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, o webových stránkach alebo hľadaných výrazoch, ktoré na túto stránku odkazujú, a o tom, ako s touto stránkou interagujete. Tieto automaticky zhromaždené informácie označujeme ako „informácie o zariadení“. Okrem toho môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete (vrátane, bez obmedzenia, krstného mena, priezviska, adresy, platobných údajov atď.) počas registrácie na plnenie zmluvy.

Prečo údaje spracúvame?

Bezpečnosť údajov o zákazníkoch je našou prioritou, preto spracúvame iba údaje používateľov nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky. Automaticky zhromaždené informácie sa používajú iba na identifikáciu potenciálnych prípadov zneužitia a vytvorenie štatistík o používaní stránky. Tieto štatistické informácie nie sú agregované na identifikáciu konkrétneho používateľa systému.

Máte povolené navštíviť stránku bez toho, aby ste prezradili akékoľvek informácie, podľa ktorých by vás bolo možné osobne identifikovať. Ak však chcete používať niektoré funkcie stránky alebo chcete dostávať informačné bulletiny alebo poskytnúť ďalšie podrobnosti vyplnením formulára, možno nám budete musieť poskytnúť osobné údaje, ako je e-mail, meno, priezvisko, mesto bydlisko, organizáciu a telefónne číslo. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť osobné údaje, avšak v tomto prípade nebudete môcť využívať niektoré funkcie stránky. Napríklad nebudete môcť dostávať náš newsletter alebo nás kontaktovať priamo zo stránky. Používatelia, ktorí nevedia, aké informácie sú potrebné, nás môžu kontaktovať na adrese info@plugsneakrs.com.

Vaše práva:

Ak ste obyvateľom Európskej únie, máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

  • Právo byť informovaný.
  • Právo na prístup.
  • Právo na úpravu.
  • Právo na výmaz.
  • Právo na obmedzenie spracovania.
  • Právo na prenosnosť údajov.
  • Právo namietať.
  • Právo v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním.

Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Okrem toho, ak máte bydlisko v Európskej únii, spracúvame vaše údaje, aby sme s vami uzatvorili zmluvy (napríklad ak si objednávate cez stránku) alebo inak splnili naše oprávnené obchodné záujmy uvedené vyššie. Opäť upozorňujeme, že informácie môžu byť prenášané mimo Európy, vrátane Kanady a Spojených štátov amerických.

Odkazy na iné stránky:

Naša stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme ani neriadime. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok alebo tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si boli vedomí toho, ak opustíte stránku, a prečítali si prehlásenia o ochrane osobných údajov každej stránky, ktorá môže zhromažďovať osobné údaje.

Informačná bezpečnosť:

Vami poskytnuté informácie zabezpečujeme na kontrolovaných počítačových serveroch, v bezpečnom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Dodržiavame primerané fyzické, technické a administratívne záruky na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a zverejnením osobných údajov, ktoré uchovávame. Napriek tomu nie je možné úplne zaručiť bezpečnosť prenosu údajov cez internet alebo bezdrôtovú sieť.

Právne upozornenie:

Zverejníme informácie zhromaždené, použité alebo prijaté, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, napríklad na dodržanie súdnych príkazov alebo podobného právneho procesu, alebo ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti. iných, vyšetrovať podvody alebo reagovať na vládne požiadavky.

Kontaktné informácie:

V prípade akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa individuálnych práv alebo osobných informácií môžete poslať e-mail na adresu info@plugsneakrs.com.