Regulamin

Regulamin

Zapraszamy do plugsneakrs!

Poniższy regulamin określa zasady i regulacje korzystania ze strony internetowej Plug Sneakrs firmy Carmine Imbriani, znajdującej się pod adresem plugsneakrs.com.

Wchodząc na tę stronę, akceptujesz poniższe warunki. Prosimy o zaprzestanie korzystania z plugsneakrs, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami na tej stronie.

Ciastko:

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji korzystania z Internetu. Uzyskując dostęp do plugsneakrs, akceptujesz użycie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer internetowy. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wysyłania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych i marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Umożliwiamy akceptację lub odrzucenie opcjonalnych plików cookie. Istnieją niezbędne pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ i tak są aktywne. Prosimy pamiętać, że akceptacja wymaganych plików cookies obejmuje także akceptację plików cookies stron trzecich, które mogą pochodzić z usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli zdecydujesz się skorzystać z takich usług w naszej witrynie. Na przykład ekran wideo dostarczony przez stronę trzecią i osadzony w naszej witrynie.

Licencja:

O ile nie wskazano inaczej, Plug Sneakrs di Carmine Imbriani i/lub jej licencjonowane podmioty stowarzyszone są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na wtyczkach. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp za pośrednictwem plugsneakrs do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższych warunkach.

To jest niedozwolone:

 • Skopiuj lub opublikuj ponownie materiał dotyczący pluginów
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały związane z wtyczkami
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały plugsneakrs
 • Redystrybuuj zawartość plugsneakrs

Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w niniejszym dokumencie.

Części tej witryny oferują możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Plug Sneakrs firmy Carmine Imbriani nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed dodaniem ich do witryny. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Plug Sneakrs di Carmine Imbriani, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby zamieszczającej takie poglądy lub opinie. W zakresie dozwolonym przez prawo Plug Sneakrs di Carmine Imbriani nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze i nie może przyjmować roszczeń o odszkodowanie za szkody lub wydatki spowodowane wykorzystaniem, publikacją i/lub obecnością Komentarzy na stronie.

Plug Sneakrs by Carmine Imbriani zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz, że:

 • Jesteś upoważniony do publikowania komentarzy w Witrynie i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na takie działania;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, powodujących naruszenie prywatności;
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działań biznesowych, komercyjnych lub nielegalnych.

Udzielasz Plug Sneakrs di Carmine Imbriani niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy w dowolnej formie, formacie i na jakimkolwiek nośniku.

Hiperłącza do naszych treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarka;
 • Gazety;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą dodać hiperłącze do naszej witryny w taki sam sposób, jak inne wymienione witryny internetowe;
 • Firmy akredytowane w systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, organizacji charytatywnych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą dodać hiperłącze do naszej strony głównej, do publikacji i informacji na innych stronach, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, reklamy lub poparcia łączącej strony trzeciej oraz jej produktów i/lub usług; (c) jest odpowiedni do kontekstu witryny strony trzeciej, do której prowadzi link.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • znane źródła informacji biznesowych i/lub konsumenckich;
 • strony społecznościowe punto.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące działalność charytatywną;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • agencje doradcze, prawne i audytorskie;
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia zawodowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli: (a) link nie postawi nas w niekorzystnej sytuacji dla nas samych lub dla naszych zarejestrowanych firm; (b) organizacja nie ma z nami żadnej negatywnej historii; (c) korzyść wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje nieobecność Carmine Imbriani w przypadku Plug Sneakrs; d) link znajduje się w kontekście informacji ogólnych.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, reklamy lub poparcia łączącej strony trzeciej lub jej produktów i/lub usług; (c) jest odpowiedni do kontekstu witryny strony trzeciej, do której prowadzi link.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany dodaniem linku do naszej strony, powinieneś nas o tym poinformować, wysyłając e-mail na adres Plug Sneakrs di Carmine Imbriani. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, do których zamierzasz prowadzić łącze do naszej witryny, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których zamierzam połączyć. Prosimy o oczekiwanie 2-3 tygodni na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą dodać hiperłącze do naszej witryny w następujący sposób:

 • Używanie naszej nazwy firmy;
 • Korzystanie z połączonego jednolitego lokalizatora zasobów;
 • Korzystając z innego opisu naszej witryny, odpowiedniego do kontekstu i formatu treści w witrynie strony trzeciej.

Używanie logo lub obrazów Plug Sneakrs di Carmine Imbriani w linkach jest niedozwolone w przypadku braku komercyjnej umowy licencyjnej.

Odpowiedzialność za treść:

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość Twojej witryny. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi działaniami prawnymi wynikającymi z Twojej witryny. Nie powinieneś dodawać na swojej stronie żadnych linków, które mogą zostać zinterpretowane jako oszczercze, obsceniczne, przestępcze lub które naruszają, łamią lub sugerują naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Prawa zastrzeżone:

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich łączy lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Musisz natychmiast zatwierdzić żądanie usunięcia linków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, a także polityki łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Usuwanie linków z naszej witryny:

Jeśli jakikolwiek link w naszej Witrynie jest z jakiegokolwiek powodu obraźliwy, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku dokończenia usuwania ani bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy dokładności informacji zawartych na stronie. Nie gwarantujemy, że informacje są kompletne i dokładne, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiały w niej zawarte będą stale aktualizowane.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną i korzystaniem z niej. Nic w tym zastrzeżeniu:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ogranicza naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez prawo;
 • wyklucza naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób, którego nie można wyłączyć na mocy prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; (b) regulują wszystkie zobowiązania związane z niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub naruszenia obowiązku ustawowego.

Chociaż strona, informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.