Voorwaarden

Voorwaarden

Wij heten u welkom bij plugsneakrs!

De volgende algemene voorwaarden bevatten regels en voorschriften voor het gebruik van de Plug Sneakrs-website van Carmine Imbriani, te vinden op plugsneakrs.com.

Door deze site te bezoeken, accepteert u de volgende algemene voorwaarden. Wij verzoeken u plugsneakrs niet te blijven gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Koekje:

De site maakt gebruik van cookies om de online-ervaring te personaliseren. Door plugsneakrs te openen, accepteert u het gebruik van vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver in het domein dat de cookie heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische en marketingdoeleinden om onze website te laten functioneren. Wij staan ​​u toe optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de site. Voor deze cookies is geen toestemming nodig, aangezien ze sowieso actief zijn. Wij vragen u er rekening mee te houden dat het accepteren van vereiste cookies ook het accepteren van cookies van derden omvat, die afkomstig kunnen zijn van diensten van derden als u besluit dergelijke diensten op onze site te gebruiken. Bijvoorbeeld een videoscherm geleverd door een derde partij en ingebed op onze site.

Licentie:

Tenzij anders aangegeven bezitten Plug Sneakrs di Carmine Imbriani en/of haar gelicentieerde dochterondernemingen de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op plugsneakrs. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via plugsneakrs voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgelegd in de volgende algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan:

 • Kopieer of publiceer plugsneakrs-materiaal opnieuw
 • Plugsneakrs-materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer plugsneakrs-materiaal
 • Verdeel plugsneakrs-inhoud opnieuw

Deze overeenkomst gaat in op de hierin aangegeven datum.

Delen van deze site bieden u de mogelijkheid om op bepaalde delen van de site meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Plug Sneakrs van Carmine Imbriani filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze aan de site worden toegevoegd. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Plug Sneakrs di Carmine Imbriani, haar agenten en/of haar dochterondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die dergelijke standpunten of meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kan Plug Sneakrs di Carmine Imbriani niet aansprakelijk worden gesteld voor de Reacties en kan zij geen aanspraak maken op vergoeding van schade of kosten veroorzaakt door het gebruik, de publicatie en/of aanwezigheid van de Reacties op de site.

Plug Sneakrs by Carmine Imbriani behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en alle reacties te verwijderen die zij als ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden beschouwt.

Je garandeert dat:

 • U bent bevoegd om opmerkingen op de site te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen voor dergelijke actie;
 • De opmerkingen zijn niet in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, van derden;
 • De Reacties bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy veroorzaakt;
 • Reacties zullen niet worden gebruikt om zakelijke, commerciële of illegale activiteiten uit te lokken of te promoten.

U verleent Plug Sneakrs di Carmine Imbriani een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in welke vorm, formaat of media dan ook te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een hyperlink naar onze site maken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachine;
 • Kranten;
 • Online-gidsdistributeurs kunnen op dezelfde manier als andere beursgenoteerde websites een hyperlink naar onze site toevoegen;
 • Door het systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze site mogen maken.

Deze organisaties mogen een hyperlink toevoegen naar onze homepage, naar publicaties en naar informatie op andere sites, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, reclame of goedkeuring van de derde partij die de link plaatst en haar producten en/of diensten; (c) passend is voor de context van de site van de derde partij die de link plaatst.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • bekende bronnen van bedrijfs- en/of consumenteninformatie;
 • gemeenschapssites punto.com;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsactiviteiten vertegenwoordigen;
 • distributeurs van onlinegidsen;
 • portal internet;
 • advies-, juridische en auditbureaus;
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als: (a) de link ons ​​niet in een nadelige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geregistreerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve geschiedenis bij ons; (c) het voordeel van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Carmine Imbriani voor Plug Sneakrs; (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, reclame of goedkeuring van de derde partij die de link plaatst of haar producten en/of diensten; (c) passend is voor de context van de site van de derde partij die de link plaatst.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het toevoegen van een link naar onze site, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Plug Sneakrs di Carmine Imbriani. We vragen dat u uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site opgeeft, een lijst met alle URL's waarnaar u van plan bent naar onze site te linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u verwijst van plan zijn te koppelen. Wij vragen u 2-3 weken te wachten op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze site toevoegen:

 • Het gebruiken van onze bedrijfsnaam;
 • Met behulp van de gekoppelde uniforme resource locator;
 • Door een andere beschrijving van onze site te gebruiken die relevant is voor de context en het formaat van de inhoud op de site van derden.

Het gebruik van Plug Sneakrs di Carmine Imbriani-logo's of afbeeldingen voor links is niet toegestaan ​​zonder een commerciële licentieovereenkomst.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud op uw site. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen eventuele juridische stappen die voortvloeien uit uw site. U mag geen links op uw site toevoegen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze schenden of de suggestie daarvan wekken.

Rechten voorbehouden:

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze site te verwijderen. U moet het verzoek om links te verwijderen onmiddellijk goedkeuren. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door onze site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Links van onze site verwijderen:

Als een link op onze website om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om de verwijdering te voltooien of direct te reageren.

Wij kunnen de juistheid van de informatie op de site niet garanderen. Wij garanderen niet dat de informatie volledig of accuraat is, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de site beschikbaar blijft of dat het materiaal op de site voortdurend wordt bijgewerkt.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden in verband met onze site en het gebruik ervan uit. Niets in deze disclaimer:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperkt op een manier die niet door de wet is toegestaan;
 • sluit onze of uw aansprakelijkheid uit op een manier die niet door de wet kan worden uitgesloten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze disclaimer, inclusief die welke verband houden met een contract, onrechtmatige daad of schending van wettelijke plichten.

Hoewel de site, informatie en diensten gratis worden aangeboden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook.